CENTRO DE ALUMNOS

Centro de Alumnos 2019-2020

NOMBRE ALUMNO(A)
CARGO
AMARANTHA GULLACE BAHAMONDES
PRESIDENTA
GABRIELA BAÑADOS PANGUE
VICEPRESIDENTA
NATALIA CORREA GACITUA
TESORERA
MARTINA CONCHA PINILLA
SECRETARIA
BENJAMÍN CASTILLO DÍAZ
VOCERO
FELIPE VALENZUELA RIBOT
ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR